نظر شما در مورد کیفیت مطالب سایت پاتوق
(4.367%) 117
عالی می باشید
(0.709%) 19
خوب می باشد
(0.111%) 3
نیاز به بروز رسانی دارد
(0.335%) 9
با کمی تلاش بهتر خواهد شد
(0.186%) 5
متوسط
(94.28%) 2526
ارزش خواندن ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 2679