نظر شما در مورد کیفیت مطالب سایت پاتوق
(75.48%) 117
عالی می باشید
(12.25%) 19
خوب می باشد
(1.935%) 3
نیاز به بروز رسانی دارد
(5.806%) 9
با کمی تلاش بهتر خواهد شد
(3.225%) 5
متوسط
(1.290%) 2
ارزش خواندن ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 155