close
دانلود آهنگ جدید
امروز، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از همیشه آماده دفاع از منافع نظام و کشور هستند
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم اختتامیه هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دارا بو