close
متخصص ارتودنسی
امیر سرتیپ آراسته در مراسم صبحگاه یکان‌های نمونه دژبان ارتش: عدم اعتما
امیر سرتیپ آراسته در مراسم صبحگاه یکان‌های نمونه دژبان ارتش: عدم اعتماد به صدام پس از فتح خرمشهر کار درستی بود رئیس هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی گفت: عملیات