close
دانلود آهنگ جدید
برناردینو لئون نسبت به عدم حصول توافق سریع در مورد بحران لیبی در سایه
برناردینو لئون نسبت به عدم حصول توافق سریع در مورد بحران لیبی در سایه تهدیدات امنیتی ناشی از گروهک داعش هشدار داد و گفت: امکان دارد سلطه این گروهک بر شهرهایی در