close
متخصص ارتودنسی
دستور دادسرای نظامی برای توقف عملیات ساخت‌و‌ساز در حریم کاخ عشرت‌آباد
معاون میراث فرهنگی استان تهران از دستور شعبه سوم دادسرای نظامی تهران برای توقف عملیات ساخت و ساز در حریم کاخ تاریخی عشرت آباد خبر داد.