close
متخصص ارتودنسی
با پایان شمارش آرای رفراندوم اخیر یونان، نتایج این همه‌پرسی نشان می‌د
با پایان شمارش آرای رفراندوم اخیر یونان، نتایج این همه‌پرسی نشان می‌دهد که بیش از 60 درصد شرکت‌کنندگان به شروط وام‌دهندگان خارجی برای بازپرداخت بدهی‌های کشورشا