close
متخصص ارتودنسی
واثق الهاشمی رئیس پژوهشهای استراتژیک عراق گفت: با توجه به اینکه ترکیه
واثق الهاشمی رئیس پژوهشهای استراتژیک عراق گفت: با توجه به اینکه ترکیه هم وارد جنگ با تروریستها شده است، ایران نیز می تواند به صورت رسمی و جدی با گروههای تروریست