close
دانلود آهنگ جدید
سردار \"رمضان شریف\" مسئول روابط عمومی کل سپاه ضمن ابراز همدردی و تسلیت
سردار \"رمضان شریف\" مسئول روابط عمومی کل سپاه ضمن ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان این حادثه، از آمادگی نیروی هوافضای سپاه برای کمک رسانی در این خصوص خبر داد و