close
دانلود آهنگ جدید
جنگنده های چینی در راه ایران
چین و ایران در حال مذاکره برای تحویل محموله ای از جنگنده های چینی جی- 10 به ایران هستند. برخی گزارش ها ادعا کرده اند که این معامله پرداخت های پولی را در نظر نمی