close
دانلود آهنگ جدید
دهم محرم، جان‌گدازترین تراژدی تاریخ -- پاتوق
آن روز روزی است که یک سوی میدان، مردی از پاکان عالم به همراه یاران خود قرار می‌گیرد و در سوی دیگر سپاهی که به خاطر چیزی جز کینه و هواهای دنیوی و نفسانی به جنگ ب