close
متخصص ارتودنسی
نیروی زمینی ارتش همواره دارای روحیه شهادت طلبی است
وی در ادامه افزود: با این روحیه و خلق ده ها حماسه بی نظیر در دورن دفاع مقدس است که باید گفت نیروی زمینی ارتش همواره دارای روحیه شهادت طلبی است. فرمانده نیروی ز