close
دانلود آهنگ جدید
شرط شرکت‌ملی‌نفت برای‌پس‌گرفتن شکایت‌از زنجانی
علی‌اکبر ماهرخ‌زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در خصوص ادعای متهم مبنی بر فروش 5.8 میلیارد یورویی نفت خام و عدم وصول آن اظهار داشت: فرافکنی صورت گرفته و