close
دانلود آهنگ جدید
بازتاب حضور ایران در نشست وین/ وقتی جهانیان به پیروزی ایران اعتراف می
حضور ایران در نشست وین نشان از تغییراتی بزرگ در معادلات دیپلماتیک دارد. این تیتر یادداشت روزنامه لوفیگارو فرانسه درباره تاثیر حضور ایران در جلسه بررسی بحران سور