close
دانلود آهنگ جدید
بازآماد(اورهال) هواپیماهای F14، F7 و هواپیمای آموزشی PC7
متخصصان و کارکنان فنی گردان بازآماد پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان دو فروند جنگنده F14 و F7 و یک فروند هواپیمای آموزشی PC7 را بازآماد کردند. این متخصصان با صرف