close
متخصص ارتودنسی
قصه‌ی 13 فروردین (سیزده به در) و نحس بودن آن چیست
با آغاز دوره‌های نفوذ فرهنگ بیگانه و به ویژه فرهنگ غرب که از اواخر سده‌ی دوم هجری شدت یافت، اسرائیلیات و خرافات مسیحیان و سایر ادیان نیز وارد و القا گردید. شخص