close
متخصص ارتودنسی
پاتوق = مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در این یادداشت
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در این یادداشت نوشت: با اجازه ی کسانی که باز هم مایلند با ارائه تشکیکات ناصواب خود نگذارند ارزش این روز بزرگ برا