close
متخصص ارتودنسی
پاتوق - بازتاب اعطای نشان‌فتح به فرماندهان در رسانه‌های‌بین‌المللی؛‌ضر
این اقدام مقام معظم رهبری در تقدیر از نیروی دریایی سپاه بازتاب گسترده ی در رسانه های بین المللی داشته است. العربیه: این شبکه خبری وابسته به عربستان در این ارتبا