close
متخصص ارتودنسی
سردار مومنی چگونه جانشین ناجا شد؟
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به توانمندی‌های سردار مومنی و کارنامه درخشان وی گفت‌: پس از بررسی‌های انجام شده، و با توجه به توانمندی‌ها و تجارب سردار مومنی، ای