close
متخصص ارتودنسی
برابر گزراش پاتوق ، مردم بحرین در نقاط مختلف این کشور راهپیمایی های گس
برابر گزراش پاتوق ، مردم بحرین در نقاط مختلف این کشور راهپیمایی های گسترده برگزار کردند. بر اساس این گزارش، صدها نفر از مردم و شیعیان بحرین از غروب امروز یکشنبه