close
متخصص ارتودنسی
روایت خانواده قربانیان از حادثه فرودگاه جده
برابر اعلام سایت پاتوق ایرانیان و به گزارش «انتخاب» شرطه عربستانی در اتاق اسلحه خود را پشت سر قربانی اول قرار می دهد و به فارسی به او می گوید فقط خفه شو و حرف