close
دانلود آهنگ جدید
ناتوانی سازمان های بشردوستانه برای مقابله با وضعیت فاجعه بار یمن
ماذب کاذ فغالی افزود: شیوع وبا به خاطر عوامل انسانی است. تداوم مشکلات امنیتی در یمن و تداوم درگیری ها در این کشور که منجر به فروپاشی بسیاری از نهادها شده و همچنین جمع آوری نشدن زباله ها از سطح شهر در برهه اخیر همه و همه منجر به شیوع بیماری وبا شده است. همچنین بارندگی های سیل آسایی که در روزهای اخیر در صنعا رخ داده، اوضاع را وخیم تر کرده است. سخنگوی کمیته صلیب سرخ جهانی خاطرنشان کرد: مساله نگران کننده تنها شیوع وبا نیست بلکه مساله نگران کننده دیگری که وجود دارد این است که بیمارستان ها و مراکز درمانی…