close
متخصص ارتودنسی
ترامپ روی پوست موز حرکت می کند
این روزنامه در ادامه گزارش خود با اشاره به دستورات ترامپ نوشته است: ترامپ با دخالت در امور فدراسیون ها و مراکز تصمیم گیری کشور و خارج از حوزه اختیاراتش ، باعث شده که حتی تعداد زیادی از اعضای حزب جمهوری خواه کنگره آمریکا که حزب مورد حمایتش است، با عملکرد وی مخالف هستندو هیچ بعید به نظرنمی رسد که بعد از اولین سفر وی به خاورمیانه ،اروپا و رژیم صهیونیستی با مشکلات عدیده ای در داخل روبرو شود.این روزنامه در ادامه گزارش خوب می نویسد: احتمال دارد که وقتی سفر وی به اتمام برسد و به آمریکا برگردد، با وضع بدتری…