close
دانلود آهنگ جدید
سفیر ایران دراکوادور: رشد اقتصادی اولویت دولت دوازدهم است
آقاجانی یادآورشد: این انتخابات، نخستین انتخاباتی بود که پس از امضای توافق هسته ای با قدرت های بزرگ جهانی‌ برگزار شد افزون بر اینکه روحانی در دوره نخست دولت خود یک دیدگاه میانه رو چه در سیاست های داخلی‌ و چه در سیاست های بین المللی که به او اجازه دستیابی به این هدف و ایجاد یک جو آرام به دلیل پذیرش خوبش از سوی جامعه بین المللی را دادند، اعمال کرد .سفیر ایران در اکوادورافزود: وضعیت مشابهی‌ بین ایران و اکوادور نظیر مساله نفت وجود دارد که تقریبا نیمی از هزینه های کشور از طریق درآمد های…