close
دانلود آهنگ جدید
کودکان یمنی، موش آزمایشگاهی صهیونیست ها
«ماجرای کودکان یمنی» به ناپدپد شدن صدها کودک و نوزاد یهودی یمنی اشاره دارد که در سال‌های اولیه تشکیل رژیم صهونیستی عمدتاً از یمن به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده بودند. در بیشتر موارد به والدین این کودکان بدون ارائه هیچ توضیحاتی گفته شد که کودکان آنها فوت کرده‌اند. والدین، معتقدند که کودکان آنها ربوده شده و در برابر دریافت پول به خانواده‌های ثروتمند اشکنازی (یهودیان غربی) فروخته شده‌اند و گاهاً هم از آنها به عنوان موش آزمایشگاهی در آزمایش‌های پزشکی استفاده شده است.…