close
دانلود آهنگ جدید
نشست جی 20
وقتی که فعالان معترض به نشست جی 20 می خواستند چادرهای خود را برپا کنند پلیس وارد عمل شد. پلیس هامبورگ از اسپری فلفل علیه معترضان استفاده کرد. یک نفر هم در جریان این درگیری ها دستگیر شد.فعالان معترض به نشست جی 20 از تعداد زیادی مجروح در جریان این درگیری ها خبر داده اند. این کمپ اعتراضی در هامبورگ توسط پلیس کاملا تخلیه شده است. مخالفان نشست جی 20 روز گذشته چندین چادر را بعد از حکم دادگاه اداری هامبورگ در منطقه ای در این شهر برپا کردند، اما پلیس حکم این دادگاه اداری را به گونه ای دیگر تفسیر کرده و…