close
متخصص ارتودنسی
پدافنذ غیر عانل
وی در باره قرارگاه رافع نیز گفت: قرارگاه پرتوی یا رافع، تهدیدات، آسیب‌ها و حوادثی که بر اساس نشست هسته‌ای رخ می دهد را مدیریت و کنترل می‌کند و البته فعالیت این قرارگاه بیشتر در حوزه‌های مردمی است. رئیس پدافند غیرعامل با بیان اینکه، از وقتی قرارگاه رافع در سازمان پدافند غیرعامل تشیکل شده، 2 روزمایش در استان‌ اصفان و مرکزی انجام شده است، تصریح کرد: از وقتی قرارگاه رافع تشکیل شد، فرآیند ایجاد آمادگی در حوزه‌های مردمی را آغاز کردیم؛ از ابتدای امسال با مسئولیت استاندار محترم…